ทำไมต้องตัดเสื้อใส่เอง?

สวัสดีค่ะ คุณสุภาพสตรีที่รัก

ปัจจุบันนี้ ตามสภาพเศรษฐกิจแล้วจะเห็นว่าค่าแรงสูงขึ้นเป็นลำดับค่ะ โดยเฉพาะค่าแรงของช่างฝีมือในการตัดเย็บเสื้อสตรี ค่าฝีมือในการตัดเย็บเสื้อสตรีชุดหนึ่ง เมื่อนำมาเทียบระหว่างค่าแรงกับค่าผ้า จะเห็นได้ว่าค่าแรงแพงกว่าค่าผ้า เสื้อสำเร็จรูปชุดหนึ่งราคาสูงกว่าหนึ่งพันบาท ผู้ที่มีรายได้ดีก็พอจะหาซื้อมาสวมใส่ แต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไม่สามารถจะสวมเสื้อผ้าที่ดีตามรสนิยมของตนเองได้

การแต่งกายของสตรีจึงเป็นผลกระทบกระเทือนเศรษฐกิจในครอบครัว เพราะเป็นรายจ่ายที่สูง และจะสูงขึ้นเป็นลำดับ

ดิฉันจึงคิดว่า ถ้าหากสตรีทุกคนสามารถตัดเสื้อใส่เองได้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยเศรษฐกิจในครอบครัวให้ดีขึ้น และช่วยให้การแต่งกายของสตรีไทยมีรสนิยมสูงขึ้นเป็นลำดับ

สำหรับบางคนอาจจะพูดว่า “ไม่มีเวลา ไม่มีหัวทางนี้” ทั้งนี้เพราะไม่เชื่อความสามารถของตนเองว่าจะตัดเสื้อใส่เองได้ หากจะลองเปลี่ยนทัศนะเสียใหม่ว่า “จะลองแบ่งเวลาดู พอมีหัวทางนี้อยู่บ้าง” แล้วจัดแบ่งเวลาทดสอบความสามารถของตนเอง ศึกษาในการตัดเย็บ ไม่ว่าจะเข้าเรียนในสถาบันสอนตัดเสื้อแห่งใด หรือจะเรียนด้วยตนเองจากตำราเพียงช่วงสั้นๆ ก็ย่อมมีโอกาสสามารถที่่จะตัดเสื้อใส่เองได้

วิชาตัดเสื้อเป็นวิชาศิลป ไม่ต้องใช้พื้นฐานความรู้สูง วิชาตัดเสื้อสตรีกำลังได้รับการพัฒนาเป็นวิชาชีพที่อยู่ในตลาดวิชาที่จะหาเลือกเรียนได้ ในกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนสอนตัดเสื้อที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ หลายสิบสถาบันที่แข่งขันกันในด้านหลักวิชา ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เข้าเรียน ได้รับความรู้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

การเรียนตัดเสื้อสตรีนั้นเรียนได้หลายวิธี ผู้มีทุนมากสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรระยะยาว เรียนสำเร็จได้ยึดถือเป็นอาชีพเปิดกิจการของตนเอง ผู้มีทุนน้อยอาจเรียนในหลักสูตรระยะสั้น แล้วหางานทำฝึกฝนเพิ่มเติมมีอาชีพเป็นช่างเสื้อได้เช่นกัน

แต่ผู้ที่ไม่มีทุนหรือไม่มีเวลาเรียนในสถาบันชั้นนำ ก็สามารถเรียนจากตำราตัดเสื้อด้วยตนเอง เป็นการเรียนแบบประหยัดที่สามารถตัดเสื้อใส่เองได้

จากตำราเรียนตัดเสื้อสตรีที่ดิฉันได้จัดพิมพ์จำหน่ายมานานนับ 10 ปี ดิฉันได้รับจดหมายชื่นชมมากมายจากผู้ที่ซื้อตำราไปเรียนตัดเสื้อด้วยตนเองว่าได้ผลจากตำราอย่างคุ้มค่า และบอกเล่าปากต่อปากถึงประโยชน์ที่ได้รับจากตำราเล่มที่ 1 เล่มที่ 2 เล่มที่ 3 และตำราเล่มที่ 4 คือตำราตัดเสื้อสตรีฉบับมาตรฐานสากล ที่ดิฉันได้จัดพิมพ์มาแล้ว

จากคำชื่นชมที่ได้รับเป็นกำลังใจให้ดิฉันใช้ความพยายาม รวบรวมหลักวิชาและเคล็ดลับจากการที่ดิฉันได้ผ่านงานด้านนี้มา ตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงปี 2525 เป็นเวลา 40 ปีเต็ม

และจากการที่ดิฉันได้เดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น จากประสบการณ์ดังกล่าว ดิฉันได้นำมาลำดับเป็นตัวอักษร เขียนเป็นตำราเสื้อชุดใหม่ในชื่อว่า “ตำราตัดเสื้อสตรีชุดนพเก้า” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะเรียนตัดเสื้อด้วยตนเอง และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสตรีรุ่นหลังจะได้นำตำราตัดเสื้อชุดนี้ไปศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเป็นช่างเสื้อที่รอบรู้ได้ โดยไม่ต้องศึกษานานถึง 40 ปี

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_3033.JPG

ตำราตัดเสื้อสตรีชุดนพเก้านี้ จะเป็นตำราที่รวมหลักวิชาในการตัดเสื้อสตรีทุกชนิด ซึ่งดิฉันได้แบ่งแยกวิชาตัดเสื้อแต่ละประเภทไว้เป็นเล่มๆ

ในตำราแต่ละเล่มจะรวมหลักการสร้างแบบตัด และการวางแบบตัดผ้า พร้อมทั้งเทคนิคการเย็บที่ถูกต้องไว้ในตำราเล่มเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ตำราตัดเสื้อชุดนี้เป็นตำราชุดที่สมบูรณ์แบบ เพื่อท่านที่เป็นเจ้าของจะได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วน

จากตำราเล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 11 ตามที่ดิฉันได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้ เพื่อให้ตำราเรียนตัดเสื้อสตรีชุดนพเก้า เป็นเสมือนดวงแก้วสารพัดนึกของช่างเสื้อ เป็นคู่มือในการประกอบอาชีพ และเป็นตำราตัดเสื้อประจำครอบครัว

ดิฉันหวังต่อไปว่า ในวันข้างหน้า สตรีจะตัดเสื้อใส่เองได้ ประหนึ่งเหมือนเช่นการปรุงอาหารรับประทานได้ด้วยตนเอง

ด้วยความปรารถนาดีจาก

อาจารย์เจียรพรรณ โสภโณ

ผู้เขียนตำราสอนตัดเสื้อสตรีและเด็กชุดนพเก้า

ใส่ความเห็น