เล่ม 1 กระโปรง (กำลังผลิต)

มีหลักสูตรการเรียนสร้างแบบ ตัดเย็บกระโปรงและกระโปรงกางเกงแบบต่างๆ ตามแนวนิยมของแฟชั่น ที่ได้คัดเลือกมาเฉพาะแบบที่สวยน่าสวมใส่ รวมจำนวนกระโปรงและกระโปรงกางเกง 34 แบบ ที่นำมาเรียบเรียงไว้ ให้ศึกษาตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง จากพื้นฐานการวัดตัว การสร้างแบบตัดเบื้องต้น การแยกแบบตัด การวางแบบตัดผ้า และการเย็บที่ประณีต มีคำอธิบายประกอบภาพ อย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถที่จะนำไปศึกษาด้วยตนเอง เนื้อหาในหนังสือเล่ม 1 – เรื่องของกระโปรงสตรี – แนวนิยมของกระโปรงสตรี ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา – การเรียนตัดเย็บกระโปรงสตรีตามขั้นตอน – เรียนเรื่องการวัดตัว ตัดกระโปรงสตรี – การสร้างแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น – การขยายชายกระโปรงขนาดต่าง ๆ – กระโปรงตามแนวนิยมของแฟชั่น – เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงผ้าเฉลียงแบบ 2 ชิ้น – เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงชนลายแบบ 4 ชิ้น – เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรง 6 ชิ้น – …