เล่ม 5 แขนเสื้อ

มีหลักสูตรการเรียนสร้างแบบตัดแขนเสื้อแบบพิเศษ นอกเหนือจากแขนเสื้อแบบมาตรฐาน ที่ได้รวบรวมมาเฉพาะแบบแขนที่สวยน่าสวมใส่ มาเรียบเรียงให้ศึกษาเพิ่มเติมจำนวน 110 แบบ เปรียบเสมือนแค็ตตาล็อคปกเสื้อ ที่มีวิธีสร้างแบบตัดประกอบคำอธิบาย ไว้อย่างละเอียด ชัดเจน ล้วนแล้วแต่แขนเสื้อที่สวยเก๋ แปลกตารวมแขนในตัวแบบเป้า 3 เหลี่ยม เป้า 5 เหลี่ยม เป้าในตัว และแขนแบบปีกค้างคาวแบบต่าง ๆ ให้เลือกสวมใส่ได้ตามวัย พร้อมเทคนิคการเย็บหลายวิธี เนื้อหาในหนังสือเล่ม 5 – เรื่องแขนเสื้อสตรี – แขนเสื้อ 110 แบบจากแนวนิยมในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา – การเรียนเรื่องแขนเสื้อสตรี – วิธีวัดสัดส่วนของแขน – วิธีสร้างแบบตัดแขนเบื้องต้น แบบแขนปลายกว้าง – วิธีสร้างแบบตัดแขน แบบแขนกระบอก – วิธีย้ายเกล็ดข้อศอก – แบบตัดเบื้องต้นของแขน 3 ส่วน – แบบตัดเบื้องต้นของแขนสั้น – วิธีแยกแบบตัดแขนแบบมาตรฐาน 16 แบบ – …