เล่ม 4 ปกเสื้อ

  มีหลักสูตรการเรียนสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบพิเศษ นอกเหนือจากปกเสื้อแบบมาตรฐานที่ได้รวบรวมมาเรียบเรียงไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมอีก 100 แบบ มีแบบปกสารพัดนึกที่หมุนเวียนอยู่ในแนวนิยมของแฟชั่นตลอดมา มีเทคนิคการสร้างแบบพลิกแพลง หลายแบบ หลายวิธี เพื่อให้ปกเสื้อสวย ปกตั้งมากหรือตั้งน้อย ตามความต้องการของผู้สวมใส่ มีภาพประกอบคำอธิบาย หลายร้อยภาพ ละเอียด ชัดเจน และเข้าใจง่าย     เนื้อหาในหนังสือเล่ม 4 – เรื่องปกเสื้อสตรี – ปกเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ 100 แบบ – วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบปกบัว 12 แบบ – วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบปกฮาวาย 6 แบบ – วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบปกเชิร์ต 6 แบบ – วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบปกในตัว 11 แบบ – วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบปกเทเลอร์ 6 แบบ – วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบเสื้อคอผูก 5 แบบ – วิธีสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบเสื้อคอตั้ง 18 …