เล่ม 3 เสื้อชุดกลางวัน

มีหลักสูตรการเรียนตัดเย็บ เสื้อชุดต่างๆที่อยุ่ในแนวนิยมของแฟชั่น เช่น ชุดแซ็ค ชุดเอลายน์ ชุดปริ้นเซสส์ลายน์ ชุดเอ็มไพร์ ชุดทูนิค ชุดสูท ชุดจั๊มสูท ชุดว่ายน้ำวัยรุ่น และชุดว่ายน้ำสตรีวัยสาว พร้อมเสื้อคลุมมีฮู้ด รวมถึงเสื้อชุดกลางวันแบบต่าง ๆ ที่มีการตบแต่งให้เสื้อสวยด้วยการสานไส้ไก่ การเดินไหม การปักลวดลายบนฟองน้ำ การตัดเสื้อชุดต่อลายผ้าทาง การตัดเสื้อเล่นลายผ้าตา และการตัดเสื้อชุดพิเศษ สำหรับงานค๊อกเทล เนื้อหาในหนังสือเล่ม 3 เร่องเสื้อชุดกลางวัน – เสื้อชุดกลางวันของสตรี – เสื้อชุดกลางวันตามแนวนิยมของแฟชั่น – การเรียนตัดเสื้อชุดกลางวันตามขั้นตอนที่ถูกต้อง – เรียนเรื่องรูปร่างของสตรี – การตรวจสอบผลต่างระหว่าง อก เอว สะโพก – แบบตัดเบื้องต้นของเสื้อสตรี – วิธีแก้ไขแบบตัดเบื้องต้นสำหรับผู้ที่อกใหญ่ – วิธีแก้ไขแบบตัดเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สะโพกยื่น – วิธีแก้ไขแบบตัดเบื้องต้นสำหรับผู้ที่หน้าท้องพลุ้ย – วิธีแก้ไขแบบตัดเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สะโพกลีบ – วิธีแก้ไขแบบตัดเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ช่วงหลังสั้น – วิธีแก้ไขแบบตัดเบื้องต้นสำหรับผู้ที่หลังโกง – การสร้างแบบตัดเบื้องต้นเสื้อชุดแซค (Sack) …