ตำรานพเก้า 1 กระโปรง

 

มีหลักสูตรการเรียนสร้างแบบ ตัดเย็บกระโปรงและกระโปรงกางเกงแบบต่างๆ ตามแนวนิยมของแฟชั่น ที่ได้คัดเลือกมาเฉพาะแบบที่สวยน่าสวมใส่ รวมจำนวนกระโปรงและกระโปรงกางเกง 34 แบบ ที่นำมาเรียบเรียงไว้ ให้ศึกษาตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง จากพื้นฐานการวัดตัว การสร้างแบบตัดเบื้องต้น การแยกแบบตัด การวางแบบตัดผ้า และการเย็บที่ประณีต มีคำอธิบายประกอบภาพ อย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถที่จะนำไปศึกษาด้วยตนเอง

เนื้อหาในตำรานพเก้า 1

– เรื่องของกระโปรงสตรี

– แนวนิยมของกระโปรงสตรี ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา

– การเรียนตัดเย็บกระโปรงสตรีตามขั้นตอน

– เรียนเรื่องการวัดตัว ตัดกระโปรงสตรี

– การสร้างแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น

– การขยายชายกระโปรงขนาดต่าง ๆ

– กระโปรงตามแนวนิยมของแฟชั่น

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงผ้าเฉลียงแบบ 2 ชิ้น

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงชนลายแบบ 4 ชิ้น

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรง 6 ชิ้น

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรง 8 ชิ้น

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบทบกลางตัว

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบทบซ้อน 2 ชั้น

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบป้าย 2 ข้าง

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบทบ 2 ข้าง

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงนักศึกษา

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบกลางตัว

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบรอบตัว

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบกระดุม 2 แถว

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบรูดรอบเอว

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบรูดรอบสะโพก

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบรูดต่อระบายชาย

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบรูด 3 ตอน

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงครึ่งวงกลม

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงครึ่งวงกลมแบบประหยัด

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงก้นหอย

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงวงกลม

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงต่อสะโพก

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงผ้าเฉลียงต่อสะโพก

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบรอบตัวต่อสะโพก

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงครึ่งวงกลมต่อสะโพก

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรง 4 ชิ้น ไม่มีตะเข็บข้าง

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรง 4 ชิ้น แบบซ่อนซิป

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบป้ายซ้อน 2 จีบ

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงจีบป้ายซ้อน 3 จีบ

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงป้ายข้างแบบ 2 หน้า

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงป้ายข้างแบบผูกเอว

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงกางเกง

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงกางเกงแบบจีบทบ

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงกางเกงแบบจีบปลายขา

– เรียนการสร้างแบบตัดกระโปรง แบบกระโปรงกางเกงป้ายด้านหน้า

– เทคนิคการเลือกแบบกระโปรงให้เหมาะสมกับรูปร่าง

– เทคนิคการตัดเย็บกระโปรง

– การเตรียมผ้าก่อนตัด

– เทคนิคการจับกรรไกร

– การตัดกระโปรงลองตัว

– การเนากระโปรงลองตัว

– การแก้ไขแบบตัดกระโปรงลองตัว

– การติดซิปกระโปรง 2 วิธี

– การเย็บเกล็ดเอวตามวิธีที่ถูกต้อง

– การเย็บขอบเอวกระโปรง 2 วิธี

– การติดตะขอกระโปรง 2 วิธี

– การสอยริมผ้า 3 วิธี

– การพับชายกระโปรง 4 วิธี

– เทคนิคการเย็บกระโปรงชนลาย

– เทคนิคการเย็บซับในกระโปรง

– เทคนิคการเย็บกระโปรงจีบทบกลางตัว

– เทคนิคการเย็บกระโปรงจีบทบซ้อน 2 ชั้น

– เทคนิคการเย็บกระโปรงจีบป้าย 2 ข้าง

– เทคนิคการเย็บกระโปรงจีบทบ 2 ข้าง

– เทคนิคการเย็บกระโปรงนักศึกษา

– เทคนิคการเย็บกระโปรงจีบรอบตัว

– เทคนิคการเย็บกระโปรงจีบรูดรอบสะโพก

– เทคนิคการเย็บกระโปรงจีบรูดระบายชายกระโปรง

– เทคนิคการเย็บกระโปรงครึ่งวงกลม

– เทคนิคการเย็บกระโปรงครึ่งวงกลมแบบประหยัด

– เทคนิคการเย็บกระโปรงก้นหอย

– เทคนิคการเย็บกระโปรงจีบรูดแบบต่อสะโพก

– เทคนิคการเย็บกระโปรงจีบรอบตัวแบบต่อสะโพก

– เทคนิคการเย็บกระโปรงไม่มีตะเข็บข้าง แบบ 4 ชิ้น

– เทคนิคการเย็บกระโปรงแบบ 4 ชิ้น แบบซ่อนซิป

– เทคนิคการเย็บกระโปรงป้ายข้างแบบประหยัด

– เทคนิคการเย็บกระโปรงกางเกง

– เทคนิคการเย็บกระโปรงกางเกงแบบป้ายด้านหน้า

จำนวนหน้าทั้งหมด 283 หน้า

ราคา 500 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อ

ดูหนังสือเล่มอื่น

คลิปรีวิวตำรานพเก้า 1 เรื่องกระโปรง

ภาพตัวอย่างในหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สั่งซื้อหนังสือเล่มที่ 1 กระโปรง

– Line ID: 0816198686

– โทรศัพท์ , SMS , iMessage ที่หมายเลข 08 1619 8686

– สั่งทางเฟสบุ๊ค คลิกที่ Chiarapan Books

ใส่ความเห็น